• امید حیدری

  امید حیدری

  سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مهندسی متالورژی

  سوابق :

 • حسن علي جماعت

  حسن علي جماعت

  سمت : رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : کارشناسي ارشد حسابداري

  سوابق :

 • سید مهدی واعظ موسوی

  سید مهدی واعظ موسوی

  سمت : عضو موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مدیریت

  سوابق :

 • اصغر رمضانی

  اصغر رمضانی

  سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک

  سوابق :

 • سید محمد سادات

  سید محمد سادات

  سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : --

  سوابق :

حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره

حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره بر مبنای آئین نامه داخلی گروه سایپا و حق حضور اعضای غیر موظف طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مبلغ ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه می باشد

کمیته های تخصصی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 محمد عشقی عضو مستقل کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1400/07/18 سرپرست اداره مدیریت حسابرسی داخلی سایپا _ 16 سال سابقه حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل _ عضو انجمن حسابداران خبره ایران _ عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
2 محسن صفایی فرد عضو مستقل کمیته کارشناس ارشد حسابداری 1400/07/18 از سال 1375 تا 1385 حسابرس ارشد، سرپرست و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی مرتب ، صاره راز و همکاران و حساب گستر پویا ، از سال 1386 تا 1401 کارشناس حسابداری داخلی شرکت ها و مسئول گزارشات تخصصی و ارتباط با بورس شرکت سایپا
3 جواد درستی دبیر کمیته دانشجوی کارشناس ارشد حسابرسی 1399/09/05 مسئول اداره سهام شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) _ عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران _ رئیس حسابرسی داخلی شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) از سال 1391 تا 1396 _ رئیس حسابرسی داخلی شرکت پلاسکو کار سایپا (سهامی عام) از سال 1396 تا 1398 _ حسابرس داخلی شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) از سال 1399 تا کنون
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 اصغر رمضانی رئیس کمیته دکترای مهندسی مکانیک 1402/07/23
2 داریوش رضایی عضو مستقل 1402/07/23
3 حسین باقری عضو مستقل 1402/07/23
4 قربان خبیر دبیر کمیته 1402/07/23
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 محمد رضا خاک کار عضو مستقل 1402/07/23
2 علیرضا بیاتی عضو مستقل 1402/07/23
3 مهدی محمد زاده دبیر کمیته کارشناس ارشد حسابداری 1402/07/23

مجمع عمومی شرکت

گزارشات عملکرد سال

ردیف نماد نام شرکت عنوان تاریخ ارسال ضمائم
1 خزر فنرسازی زر توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات 1402/08/01
2 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف ) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه) 1402/08/01
3 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) 1402/07/30
4 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (اصلاحیه) 1402/07/29
5 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف ) منتهی به سال مالی 1402/12/29 1402/07/29
6 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره 1402/07/19
7 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ محصولات در قالب الحاقیه با شرکت هم گروه- گروه ب 1402/07/09
8 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ فروش محصولات در قالب الحاقیه- گروه ب 1402/07/09
9 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 1402/07/05
10 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31 1402/06/07
بیشتر >>

مالکیت سهام

ردیف نام شرکت/اشخاص تعداد سهم درصد مالکیت
1 شرکت سازه گستر سایپا (سهامی خاص) 1,712,617,720 47/73
2 شخص حقیقی 367,352,664 10/24
3 شرکت سرمایه گزاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) 209,341,791 5/83
4 سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 1,298,684,893 36/2
جمع کل سهام : 3,587,997,068