اخبار
/درباره زر/اخبار /شکسته شدن رکورد تولید در شرکت فنرسازی زر

شکسته شدن رکورد تولید در شرکت فنرسازی زر

شکسته شدن رکورد تولید در شرکت فنرسازی زر

مدیر عامل شرکت فنرسازی زر گفت :این شرکت با تولید 800 تن از محصولات فنر تخت و پارابولیک،توانست رکورد تولید خود را در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال گذشته بشکند.مدیر عامل گروه فنرسازی زر با اعلام این خبر افزود:تناژ 800 تن بالاترین رکورد ثبت تولید در سال 1398 بوده که با تولید این میزان محصول،93 درصد بودجه نیز محقق شده است.
بیت الله رضایی گفت:میزان تولید در سال جاری تا انتهای بهمن 5715 تن است که نسبت به سال مشابه 12 درصد افزایش یافته است.وی حمایت های ویژه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و تحقق سیاست های راهبردی مدیران ارشد فنرسازی زر،برنامه ریزی و تامین به موقع مواد اولیه و متعلقات،استفاده مناسب از ظرفیت های تولیدی و همدلی کارکنان را علل کسب این موفقیت اعلام کرد