درباره زر گلپایگان

شرکت فنرسازی زر گلپایگان در سال 1386 در راستای برنامه ها و سیاست های توسعه ای محصول و بازار در شهرستان گلپایگان تأسیس و در سال 1387 این شرکت به بهره برداری رسید که بعنوان واحد نمونه استان اصفهان در سال 1387 و جزء سریعترین پروژه های گروه سایپا در اجرا محسوب گردید. این شرکت انواع قطعات فنری سیستم تعلیق خودروهای سواری شامل فنر لول، میل موجگیر، تورشن بار، میل کششی، یوبولت را با ظرفیت سالیانه 3000 تن تولید می نماید.