ماموریت* طراحی، ساخت، تولید و فروش انواع قطعات سیستمهای تعلیق صنایع خودروئی و ریلی جهت مصرف در بازارهای داخلی و خارجی در حوزه خودرو سازان، واگن سازان و خدمات پس از فروش *