مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی

 • ایفای مسعولیتهای اجتماعی :
 1. مشارکت فعال در همایش های ملی / مذهبی
 2. تهیه برخی از اقلام از طریق تولیدکنندگان سازمانهای مردم نهاد
 3. استفاده از ژنراتورهای شرکت در فصول گرم سال جهت مشارکت در تامین برق
 4. ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق جذب کارآموز ، بازدید های دانشجویی از خطوط تولیدی و بازدید گروهای تخصصی طب کار دانشگاهی از فرایند تولید
 5. محصور سازی محوطه رنگ و استفاده از سیستم تهویه دستگاه آبشار رنگ جهت کاهش انتشار ذرات رنگ
 • فعالیت های زیست محیطی :
 1. کاشت نهال درمحیط شرکت جهت افزایش فضای سبز
 2. راه اندازی و بهره برداری از سیستم تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شرکت
 3. استفاده از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شرکت
 4. پیش بینی استقرار سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی
 5. کاهش حجم پسماند واحد رنگ از طریق مواد شیمیایی منعقد کننده در سیستم آبشار رنگ
 6. پروژه جداسازی روغن آبکاری از پلیسه های فرآیندی و برگشت مجدد این روغن به زنجیره تولید