معاونین و مدیران

محمدرضا اکبری

محمدرضا اکبری

معاون تولید

لیسانس مهندسی مکانیک

سلمان حاجی سلیمانی

سلمان حاجی سلیمانی

مدیر کیفیت

فوق لیسانس مهندسی متالوژی

مصطفی البرزی

مصطفی البرزی

مدیر مهندسی

فوق لیسانس مهندسي مكانيك

مجید بیدگلی

مجید بیدگلی

سرپرست مدیریت خرید

لیسانس مديريت صنعتي

یوسف تاران

یوسف تاران

مدیر تولید

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

بهزاد فلاح

بهزاد فلاح

مدیر فروش

فوق لیسانس مهندسی متالورژی

آرمین قنبرنژاد

آرمین قنبرنژاد

مدیر طرح و برنامه

لیسانس مهندسی صنایع

سعید خشتکار ثانی

سعید خشتکار ثانی

سرپرست مدیریت حراست

کارشناس مدیرت بازرگانی

مجید مشهدی

مجید مشهدی

مدیر تعمیرات و نوسازی

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

مهدی  محمد زاده

مهدی محمد زاده

مدیر مالی

فوق لیسانس حسابداری

رضا حسن نژاد

رضا حسن نژاد

سرپرست مدیریت بازرسی

فوق لیسانس فناوری اطلاعات

قربان خبیر

قربان خبیر

مدیر منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

وحید سالک طهرانی

وحید سالک طهرانی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی