• شرکت فنر سازی زر
  saipa
  zar
  ما فولاد را زر می کنیم
 • فنر تخت ، دست فنر بنز
  ZarSpring ما فولاد را زر می کنیم ZarSpring
 • فنر تخت ، دست فنر بنز (پارابولیک)
  ZarSpring ما فولاد را زر می کنیم ZarSpring
 • فنر تخت ، دست فنر راه آهن
  ZarSpring ما فولاد را زر می کنیم ZarSpring

    آخرین اخبار    

يكشنبه 1401/07/03
عنوان خبر :

عملکرد شش ماه شرکت زر در حوزه تولید و فروش در مقایسه با مشابه سال قبل 1401   ادامه مطلب

يكشنبه 1401/07/03
عنوان خبر :

مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت فنر سازی زر با حضور آقای دکتر الوند مدیر عامل محترم   ادامه مطلب

چهارشنبه 1401/06/23
عنوان خبر :

آگهی مناقصه عمومی شرکت فنرسازی زر (تاکسی سرویس شهری و برون شهری)   ادامه مطلب

چهارشنبه 1401/06/23
عنوان خبر :

آگهی مناقصه عمومی شرکت فنرسازی زر (حمل و نقل بار شهری و برون شهری)   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/06/10
عنوان خبر :

حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر مشهد   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/06/10
عنوان خبر :

حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر تبریز   ادامه مطلب