• شرکت فنر سازی زر
  saipa
  zar
  ما فولاد را زر می کنیم
 • فنر تخت ، دست فنر بنز
  ZarSpring ما فولاد را زر می کنیم ZarSpring
 • فنر تخت ، دست فنر بنز (پارابولیک)
  ZarSpring ما فولاد را زر می کنیم ZarSpring
 • فنر تخت ، دست فنر راه آهن
  ZarSpring ما فولاد را زر می کنیم ZarSpring

    آخرین اخبار    

پنج شنبه 1401/02/29
عنوان خبر :

بازدید مدیر عامل محترم گروه فنر سازی زر از خط تولید در مورخ 29-2-1401   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/02/29
عنوان خبر :

طراحی و اجرای فرآیند جداسازی آب از روغن عملیات حرارتی در شرکت فنرسازی زر   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/02/29
عنوان خبر :

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر سیستان (سهامی خاص)   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/02/29
عنوان خبر :

گزارش گردهمایی فرماندهان بسیج در شرکت زر در اردیبهشت1401   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/02/29
عنوان خبر :

برگزاری مانور اطفاء حریق در شرکت فنرسازی زر 1401   ادامه مطلب

پنج شنبه 1401/02/29
عنوان خبر :

قدردانی مدیرعامل گروه فنرسازی زر از کارگران تلاشگر در روزکارگر   ادامه مطلب