مدیران ارشد

فرشید الوند

فرشید الوند

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

فرهاد نیک زاد

فرهاد نیک زاد

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی

لیسانس مدیریت

امید حیدری

امید حیدری

نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در مهندسی و کیفیت

دکترای مهندسی متالورژی

جلال  نیک نام

جلال نیک نام

عضو غیر موظف هیئت مدیره

دکترای مدیریت کسب و کار (استراتژیک)

سید محمد  سادات

سید محمد سادات

عضو غیر موظف هیئت مدیره

_