مدیران ارشد

فرشید الوند

فرشید الوند

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

جلال نیک نام

جلال نیک نام

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

دکترای مدیریت کسب و کار

فرهاد نیک زاد

فرهاد نیک زاد

نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

لیسانس مدیریت

امید حیدری

امید حیدری

عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مهندسی و کیفیت

دکترای مهندسی متالورژی

سید محمد  سادات

سید محمد سادات

عضو غیر موظف هیئت مدیره

_