مدیران ارشد

 • امید حیدری

  امید حیدری

  سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مهندسی متالورژی

  سوابق :

 • حسن علي جماعت

  حسن علي جماعت

  سمت : رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : کارشناسي ارشد حسابداري

  سوابق :

 • سید مهدی واعظ موسوی

  سید مهدی واعظ موسوی

  سمت : عضو موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مدیریت

  سوابق :

 • اصغر رمضانی

  اصغر رمضانی

  سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک

  سوابق :

 • سید محمد سادات

  سید محمد سادات

  سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : --

  سوابق :