چشم انداز


یکی از سه شرکت برتر تولید کننده تولید کننده قطعات فنری 

سیستم تعلیق در صنایع خودرویی (سواری و تجاری)

و ریلی در خاورمیانه