سوابق کاری : امید حیدری

سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • بیش از 20سال سابقه مدیریت در شرکت های پارس خودرو ، مگاموتور و شرکت های قطعه سازی وابسته به خودروسازی در حوزه های مهندسی ، تحقیق و توسعه (R&D) ، کیفیت ، برنامه ریزی تولید و خدمات پس از فروش