اخبار

بازدید مدیرعامل شرکت زامیاد و هیئت همراه از شرکت فنرسازی زر
1401/11/06 27 ادامه مطلب
شکسته شدن رکورد تولید سال گذشته شرکت فنر سازی زر در 10 ماه سال جاری
1401/11/01 62 ادامه مطلب
بازدید آقای دکتر امید حیدری مدیرعامل محترم و اعضای هیئت مدیره از خط تولید شرکت فنرسازی زر
1401/10/27 139 ادامه مطلب
برگزاری مراسم روز زن در شرکت فنرسازی زر
1401/10/24 168 ادامه مطلب
برگزاری همایش گروه فنرسازی زر در شهر تبریز
1401/10/11 161 ادامه مطلب
حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه‌ بین‌المللی خودرو و قطعات شهر اهواز
1401/10/07 102 ادامه مطلب
هجدهمین نمایشگاه خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو اهواز
1401/09/28 45 ادامه مطلب
کسب نشان تعالی کیفیت توسط شرکت فنر سازی زر
1401/09/03 327 ادامه مطلب
شکسته شدن رکورد تولید و فروش شرکت فنرسازی زر
1401/09/03 268 ادامه مطلب
خرید 1000 کیلوگرم فرووانادیوم از طریق مناقصه در شرکت فنرسازی زر
1401/08/26 145 ادامه مطلب
فنرسازی زر موفق به اخذ گواهینامه دانش بنیان شد
1401/08/22 409 ادامه مطلب
گرامیداشت روز کیفیت در شرکت فنرسازی زر
1401/08/18 366 ادامه مطلب
نمایشگاه قطعات خودرو شهر تهران در آبان ماه سال 1401
1401/08/15 174 ادامه مطلب
گزارش مهندسی و کیفیت شرکت فنرسازی زر
1401/08/01 285 ادامه مطلب
ممیزی شرکت فنر سازی زر در راستای ارتقاء کیفیت و افزایش رضایت مشتریان
1401/07/17 213 ادامه مطلب
عملکرد شش ماه شرکت زر در حوزه تولید و فروش در مقایسه با مشابه سال قبل 1401
1401/07/03 245 ادامه مطلب
مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت فنر سازی زر با حضور آقای دکتر الوند مدیر عامل محترم
1401/06/31 236 ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی شرکت فنرسازی زر (تاکسی سرویس شهری و برون شهری)
1401/06/23 144 ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی شرکت فنرسازی زر (حمل و نقل بار شهری و برون شهری)
1401/06/23 175 ادامه مطلب
حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر مشهد
1401/06/10 218 ادامه مطلب