بيانيه ماموريت شرکت فنر سازي زر

در سال 92 با بازنگري چشم انداز و ارزشهاي محوري، ماموريت سازمان بازنگري و تصويب گرديد.

* طراحی، ساخت، تولید و فروش انواع قطعات سیستمهای تعلیق صنایع خودروئی و ریلی جهت مصرف در بازارهای داخلی و خارجی در حوزه خودرو سازان، واگن سازان و خدمات پس از فروش *