اخبار
/درباره زر/اخبار /آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر (سهام عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر (سهام عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر (سهام عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر (سهام عام)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1397/08/07 درمحل سالن کنفرانس شرکت فنرسازي زر (سهامي عام) به آدرس تهران، کيلومتر 15 جاده قديم کرج، جنب شرکت زامياد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات: 
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.