اخبار
/درباره زر/اخبار /بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شرکت فنرسازی زر

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شرکت فنرسازی زر

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شرکت فنرسازی زر

در راستای ارتباط میان صنعت و دانشگاه، جمعی از دانشجویان رشته بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سرپرستی آقای دکتر صالحی، از فرایند خط تولید شرکت فنرسازی زر بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا توضیحات مختصری در خصوص فرآیند تولید، عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات اجرایی در راستای کنترل عوامل مذکور به همراه اقدامات اجرایی ایمنی در خصوص صیانت از نیروی انسانی، تجهیزات ، ماشین آلات و محیط کار توسط کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ارایه گردید. در ادامه دانشجویان از نزدیک با فرایندهای مختلف در بخش‌های مقدمات، آبکاری، مونتاژ و خط رنگ بازدید نمودند. همچنین دانشجویان با نحوه‌ی عارضه‌یابی مخاطرات و مشکلات ناشی از فرآیند تولید در حوزه ایمنی و بهداشت کار و مزایای سیستم های مدیریتی موجود اعم از ISO 14001 ,OHSAS 18001 آشنا گردیدند.

در پایان دکتر صالحی از مدیریت و کارکنان گروه فنرسازی زر جهت میزبانی شایسته و مطلوب قدردانی نمودند.

شایان ذکر است مدیرعامل گروه فنرسازی زر همواره بر استفاده بهینه از علم، فناوری و نیز تعامل سازنده بین صنعت و دانشگاه تأکید می‌نمایند و ضمن ایجاد بستر مناسب، تلاش می‌کنند از تکنولوژی و دانش روز در بخش‌های مختلف استفاده نمایند.