اخبار
/درباره زر/اخبار /بازدید مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره گروه فنرسازی زر از شرکت زر گلپایگان

بازدید مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره گروه فنرسازی زر از شرکت زر گلپایگان

بازدید مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره گروه فنرسازی زر از شرکت زر گلپایگان

مدیرعامل محترم گروه فنرسازی زر جناب آقای مهندس صدری و اعضای محترم هیئت مدیره از شرکت زر گلپایگان بازدید و از نزدیک در جریان نقطه نظرات و مشکلات کارکنان شرکت قرار گرفتند. در این بازدید، تغیرات جدید لی‌اوت در بخش آپستینگ، فورج شرکت، کوره پیشگرم که جدیداً راه اندازی گردیده و ماشین فرمینگ میل کششی که جدیداً ساخته شده مورد توجه ایشان قرار گرفت.
در این دیدار جناب آقای مهندس صدری ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت زر گلپایگان، اقدامات انجام شده و دستاوردهای صورت پذیرفته را حاصل نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی دانستند و با توجه به نامگذاری سال کیفیت در گروه فنرسازی زر خاطرنشان کردند که این خدمات در راستای اقتصاد مقاومتی و در جهت حمایت از کالای ایرانی بوده است.