اخبار
/درباره زر/اخبار /برگزاری ارزیابی مدیریت منابع انسانی در شرکت فنرسازی زر

برگزاری ارزیابی مدیریت منابع انسانی در شرکت فنرسازی زر

برگزاری ارزیابی مدیریت منابع انسانی در شرکت فنرسازی زر

ارزیابی¬های تعالی منابع انسانی با هدف نظام مشارکت (SS) و نظام آراستگی (‏5S) در شرکت فنرسازی زر طی 3 روز مجزا برگزار گردید، این شرکت با ارائه اظهارنامه تعالی منابع انسانی اقدام به نمایش 12 معیار بر اساس مدل ‏4DS نمود که موضوعاتی چون استراتژی‌های مدیریت ارشد سازمان و استراتژی¬های منابع انسانی، مدیریت ریسک، نظام جبران خدمات و نگهداشت کارکنان از اصلی‌ترین موارد آن بودند که مورد توجه ارزیابان قرار گرفت.