اخبار
/درباره زر/اخبار /برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان(سهامی خاص) و زر سیستان (سهامی خاص) با حضور تمامی سهامداران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان(سهامی خاص) و زر سیستان (سهامی خاص) با حضور تمامی سهامداران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان(سهامی خاص) و زر سیستان (سهامی خاص) با حضور تمامی سهامداران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه گروه فنرسازی زر(سهامی عام) به ترتیب  فنرسازی زر سیستان (سهامی خاص) در مورخ 22/02/97 و فنرسازی زر گلپایگان (سهامی خاص) در مورخ 25/2/97 با حضور تمامی سهامداران.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان (سهامی خاص) با حضور صد در صدی سهامدارن در روز سه شنبه مورخ 25/02/97 با حضور جناب آقای مهندس صدری به نمایندگی از شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) به عنوان رییس مجمع و آقایان حسین خوش طینت و محسن رحیمی به نمایندگی از شرکت­های نیوان ابتکار و فنرسازی زر سیستان به عنوان ناظرین و همچنین بازرس و حسابرس قانونی شرکت برگزار گردید.

شایان ذکر است بر اساس گزارش عملکرد سال 96 ضمن افزایش فروش 6 درصدی تعداد محصول و افزایش 17 درصدی ريالی فروش نسبت به سال قبل سودآوری شرکت در این سال، افق و چشم­انداز روشنی برای سهامداران و ذینفعان پدیدار گردید. هم‌چنین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر سیستان (سهامی خاص) در روز شنبه مورخ 22/02/97 با حضور تمامی سهامداران از جمله آقای نعمت­بخش عضو محترم هیئت مدیره زر سیستان و دبیر انجمن خودروسازان و آقای بیاتی نماینده محترم شرکت خودرو سازی سایپا و جمعی از مدیران گروه فنرسازی زر و همچنین بازرس و حسابرس قانونی شرکت برگزار گردید. و گزارش عملکرد فعالیت هیئت مدیره در سال 96 و همچنین برنامه‌های آتی در سال 1397توسط جناب آقای مهندس امینی زهان مدیر عامل محترم شرکت فنرسازی زر سیستان تشریح گردید.

شایان ذکر است شرکت فنرسازی زر سیستان در سال 1396 در حوزه تولید و فروش به آمار بی‌سابقه‌ای از بدو تأسیس دست یافت بطوریکه در هر دو حوزه افزایش بیش از دوبرابری نسبت به سال قبل، از عملکرد آن شرکت مشهود بود. لازم به ذکر است که ریاست هر دو مجمع توسط جناب آقای مهندس صدری مدیریت محترم عامل گروه فنرسازی زر صورت پذیرفت.