اخبار
/درباره زر/اخبار /بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در شرکت فنرسازی زر

بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در شرکت فنرسازی زر

بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در شرکت فنرسازی زر

در مراسمی از آزاده سرافراز جناب آقای دکتر عظیمی فشی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فنرسازی زر تقدیر به عمل آمد