اخبار
/درباره زر/اخبار /تعویض و صدور و تحویل کارت ملی هوشمند در شرکت فنرسازی زر باهمکاری اداره پست

تعویض و صدور و تحویل کارت ملی هوشمند در شرکت فنرسازی زر باهمکاری اداره پست

تعویض و صدور و تحویل کارت ملی هوشمند در شرکت فنرسازی زر باهمکاری اداره پست

با توجه به تأکید مدیریت ارشد گروه فنرسازی زر، جناب آقای مهندس صدری جهت توجه هر چه بیشتر به مسائل رفاهی کارکنان و طرح ارائه شده توسط امور ارتباطات، به منظور ارائه خدمات و ثبت نام و تحویل کارت ملی هوشمند به منظور رفاه هرچه بهتر کارکنان و جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه، ترتیبی اتخاذ گردید تا نمایندگان اداره پست نسبت به تعویض و صدور و تحویل کارتهای ملی هوشمند کارکنان محترم در شرکت فنرسازی زر حضور داشته باشند.

در اجرای این طرح علاوه بر ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند، تحویل کارتهای ملی کارکنان نیز در محل شرکت صورت خواهد پذیرفت. این موضوع با توجه به مراجعات حضوری و تلفنی کارکنان محترم شرکت فنرسازی زر مورد استقبال و باعث ایجاد رضایتمندی آنها نیز گردیده است.