اخبار
/درباره زر/اخبار /حضور شرکت فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو

حضور شرکت فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو

حضور شرکت فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو از تاریخ 16 تا 19 آبان در محل نمایشگاهای بین المللی تهران برگزار میگرددشرکت فنرسازی زر در این نمایشگاه حضور فعال دارد.