اخبار
/درباره زر/اخبار /حضور گروه فنرسازی زر در دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران

حضور گروه فنرسازی زر در دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران

حضور گروه فنرسازی زر در دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران

دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی با حضور گروه فنرسازی زر در راستای ارائه توانمندیهای صادراتی شرکت و همچنین استقبال گسترده مشتریان گروه فنرسازی زر از کشورهای روسیه، آذربایجان و افغانستان در اولین روز نمایشگاه برگزار گردید.

سایت وزارت خارجه خبر داد هدف از برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي جمهوري اسلامي ايران ارائه الگوي مناسب صادرات غيرنفتي منطبق با ارزش‌ها و الگوي اسلامي-ايراني به منظور فرهنگ سازي، رونق و توليد اشتغال و سوق دادن فضاي کسب و کار و حضور بخش خصوصي و تعاوني و غير دولتي در عرصه بين‌الملل و توسعه صادرات و افزايش مشارکت عمومي وتقويت ميل به پيشرفت ملي است.  
رسالت برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي جمهوري اسلامي ايران تحقق نقش بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات غير نفتي تا سقف اهداف منبعث از سند چشم انداز است.
در اين نمايشگاه شناسايي و دعوت از هيئت‌هاي تجاري خارجي جهت حضور و بازديد از نمايشگاه توسط کارشناسان حوزه بين‌الملل ستاد برگزاري براساس کشورهاي هدف صادرات غيرنفتي جهت حضور و بازديد از نمايشگاه صورت مي‌گيرد.
همچنين تجار و بازرگانان خارجي توسط توليدکنندگان و صادرکنندگان جهت حضور و بازديد از به نمايشگاه معرفي و دعوت مي‌شوند و فضاي برگزاري نشست‌هاي B2B في مابين توليدکنندگان و صادرکنندگان با تجار و بازرگانان خارجي فراهم خواهد شد.
حضور و حمايت سازمان‌هاي زيربط از نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي جمهوري اسلامي ايران در توسعه صادرات غيرنفتي باتوجه به برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي از جمله حمايت‌هاي است که از نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
   
  محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
 از تاریخ 9 الی 12 آبان ماه 96
آدرس: اتوبان خلیج فارس، کیلومتر 10، مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)