انواع قطعات فنر سیستم تعلیق

انواع فنرهای لول

پرکاربرد ترین نوع فنر در خودروهای سواری فنر لول بوده که به حالت یک میلگرد مارپیچ شکل می باشد . این نوع فنر اغلب در خودروهای سواری و واگنهای راه آهن مورد استفاده قرار می گیرد . فولاد آن از نوع فنر همراه با عملیات حرارتی مخصوص خود بوده و مطابق استانداردهای روز دنیا در دو حالت گرم پیچ و سر و پیچ تولید می گردد که هر دو حالت در نهایت خواص عملکردی و دوام یکسانی را بدست می دهند .