انواع قطعات فنر سیستم تعلیق
/انواع قطعات فنر سیستم تعلیق/انواع فنرهای موجگیر

انواع فنرهای موجگیر

در سیسستمهای تعلیق مستقل خودروها معمولاً یک عدد میله رابط مابین دو چرخ جلو یا دو چرخ عقب به سبب حفظ تعادل و هماهنگی عملکرد سیستم تعلیق در نظر گرفته می شود که به این رابط که معمولاً با مقطع گرد و از جنس فولاد فنر با عملیات حرارتی خاص تولید می گردد ، موجگیر گفته می شود .