انواع فنر تخت
/انواع فنر تخت/فنرهای تخت واگن راه آهن

فنرهای تخت واگن راه آهن

سیستم فنربندی بخشی از واگنهای باری راه آهن به شکل بوژی و با استفاده از فنرهای تخت پارابولیک و یا ساده می باشد ، که به سبب استانداردهای خاص فنی و تکنیکی، این نوع فنرهای تخت در دسته بندی خاصی جدا از فنرهای خودروهای تجاری قرار می گیرند . لازم به توضیح است که تمام فنرسازان دنیا قادر به تولید فنرهای تخت جهت خودروهای باری می باشند ولیکن هر فنرسازی قادر به تولید این نوع فنر با استانداردهای خاص راه آهن به شکل مجموعه دست فنر نمی باشند .