انواع فنر تخت
/انواع فنر تخت/فنرهای تخت پارابولیکی

فنرهای تخت پارابولیکی

این نوع فنر از گروه فنرهای تخت می باشد با این تفاوت که به جهت بهینه سازی وزن مواد مصرفی و یکسان سازی تنش وارده به فنر، ضخامت در طول لایه ها متغییر می باشد و معمولاً طول لایه ها یکسان در نظر گرفته می شود . به سبب اینکه تغییر ضخامت بر اساس فرمول پارابولیک است به این فنرهای فنر تخت پارابولیک اطلاق می گردد . محدوده استفاده از این فنرها در خودروهای باری ( تجاری ) و واگنها می باشد واکثر خودروهای تجاری روز دنیا از این نوع فنر استفاده می کنند .