فرم تکمیل مشخصات سهام داران


سهامداران محترم جهت پرداخت هر گونه مطالبات (سود سهام مطالباتی - حق تقدم استفاده نشده) خواهشمند است مشخصات فرم ذیل را تکمیل فرمائید.

شرکت فنر سازی زر در بورس

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
Captcha