بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از خط تولید شرکت دانش بنیان فنرسازی زر

در راستای ارتباط میان صنعت و دانشگاه و با حمایت مدیریت گروه فنرسازی زر، جمعی از دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سرپرستی آقای دکتر صالحی، از فرایند خط تولید شرکت فنرسازی زر بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا کارشناس HSE همراه با نمایش فیلم معرفی شرکت و فرایندهای تولید، توضیحات مختصری در خصوص تجهیزات، ماشین آلات و محیط کار و فرایندهای ایمنی و بهداشت کار شرکت ارائه و در ادامه مدیریت منابع انسانی در خصوص اهمیت توجه به مسائل ایمنی در کار و بازدید از خط تولید مواردی را خاطر نشان کردند. سپس دانشجویان ضمن بازدید از سالن تولید شرکت دانش بنیان فنرسازی زر از نزدیک با فرایندهای مختلف تولیدی و HSE در بخش‌های مقدمات، آبکاری، مونتاژ، خط رنگ و همچنین سالن تولید مونتاژ اکسل خودروی وانت نیسان، آشنا شدند.

 در پایان سرپرست تیم بازدید دانشجویی از مدیریت و کارکنان شرکت فنرسازی زر جهت میزبانی شایسته و مطلوب قدردانی نمودند.