تجهیز آزمایشگاه متالوژی شرکت دانش بنیان فنرسازی زر پس از 60 سال

«تجهیز آزمایشگاه متالوژی شرکت دانش بنیان فنرسازی زر به دستگاه کوانتومتری و آنالیز شیمیایی فولادهای آلیاژی  پس از 60 سال»

به گزارش روابط عمومی، شرکت فنرسازی زر در راستای استراتژی های سازمانی تدوین شده و در جهت تعهد به مدیریت تغییر و همچنین رشد و توسعه پایدار اقدام به ارتقاء و بروزرسانی سخت افزارهای اندازه گیری خود در حوزه آزمایشگاه کنترل کیفی نموده است.

خاطر نشان می‌گردد، آزمایشگاه شرکت دانش بنیان فنرسازی زر در اولین گام با سرمایه گذاری 22 میلیارد ریالی در بخش کوانتومتری و آنالیز شیمیایی فولادهای آلیاژی در شرکت فنرسازی زر تهران در تیرماه 1402 افتتاح گردید که این مهم پس از 60 سال از بدو تأسیس این شرکت یکی از مهمترین اقدامات انجام پذیرفته در حوزه تجهیزات آزمایشگاه متالوژی و اندازه گیری ابزار دقیق میباشد.

شایان ذکر است شرکت دانش بنیان فنرسازی زر جهت احداث آزمایشگاه مرجع جهت خدمات آزمایشگاهی در چهارچوب استاندارد 17025 در آینده ای نزدیک پروژه ای در دست اجرا دارد.