آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر (سهام عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر (سهام عام)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1397/08/07 درمحل سالن کنفرانس شرکت فنرسازي زر (سهامي عام) به آدرس تهران، کيلومتر 15 جاده قديم کرج، جنب شرکت زامياد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات: 
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.


۱۳۹۷/۰۸/۰۱
zarspring.com
نام شرکت: